Tarieven consulten

Consulten diëtetiek 

Vanuit uw basisverzekering worden de consulten vergoed voor 180 minuten. Als de behandeling langer duurt, kunt u een beroep doen op uw aanvullende verzekering, mits u die heeft en deze ook dieetadvisering dekt. Controleer uw polisvoorwaarden voor de dekking van de aanvullende verzekering.

Wij hanteren de volgende tarieven:

 

Intakeconsult (60 minuten direct, 30 minuten indirect) € 105,00
Eerste vervolgconsult (30 minuten) € 35,00
Vervolgconsult advies (15 minuten)
€ 17,50
Niet nagekomen afspraak € 35,00


 

Huisbezoek 
Bent u fysiek niet in staat om langs te komen in de praktijk? Dan komen wij bij u langs voor een huisbezoek. Als er een medische indicatie is, dan wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Uw verwijzer moet dit dan op het verwijsformulier vermelden.
Is er geen medische indicatie? Dan komt de uittoeslag voor het huisbezoek voor uw eigen rekening. 
 
Uittoeslag bij huisbezoek                                             
€ 17,50
 
Tarieven metingen
 
Sinds kort bieden wij een meting aan om uw energieverbruik in rust te meten. Deze meting met de Fitmate (Cosmed) meet uw energiebehoefte in rust op basis van uw zuurstofinname en geeft een nauwkeuriger beeld van uw energiebehoefte dan wanneer we deze op basis van de formule bepalen. 
Soms wordt de meting vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
Bent u onder behandeling van een collega diëtist, maar zou u deze meting wel graag willen doen? Geen probleem! U kunt bij ons de meting doen en met de uitgebreide rapportage gaat u in gesprek met uw eigen diëtist voor de behandeling. 

Meting RMR als cliënt van ProVie-and                       
€ 30,00
Meting RMR als cliënt van een collega diëtist          
€ 45,00