Tarieven consulten

Vanuit uw basisverzekering worden de consulten vergoed voor 180 minuten. Als de behandeling langer duurt, kunt u een beroep doen op uw aanvullende verzekering, mits u die heeft en deze ook dieetadvisering dekt. Controleer uw polisvoorwaarden voor de dekking van de aanvullende verzekering.

Wij hanteren de volgende tarieven:

Intakeconsult (60 minuten direct, 30 minuten indirect) € 90,00
Eerste vervolgconsult (30 minuten) € 30,00
Vervolgconsult advies (15 minuten)
€ 15,00
Niet nagekomen afspraak € 30,00


 

 
Huisbezoek 
Bent u fysiek niet in staat om langs te komen in de praktijk? Dan komen wij bij u langs voor een huisbezoek. Als er een medische indicatie is, dan wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Uw verwijzer moet dit dan op het verwijsformulier vermelden.
Is er geen medische indicatie? Dan komt de uittoeslag voor het huisbezoek voor uw eigen rekening. 
 
Uittoeslag bij huisbezoek                                             
€ 15,00