Wat kunt u verwachten bij de diëtist?

Als u voor de eerste keer naar de diëtist gaat kan dat best spannend zijn. Wat kunt u verwachten? Wat wordt van u verwacht? Hier vindt u meer informatie over de consulten bij de diëtist.

 

 

Eerste consult

Het eerste consult noemen we ook wel het intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek noteren we veel van u: uw persoonsgegevens, uw medische gegevens en aanvullende gegevens (bijvoorbeeld contactpersonen). We vragen naar uw verwachtingen, wat uw hulpvraag is en of u in het verleden als eens een diëtist heeft bezocht. We willen ook graag weten wat uw medische geschiedenis is, dit kan relevant zijn bij de behandeling. We vragen naar uw persoonlijke situatie en werksituatie.

We meten en wegen u en in sommige situatie maken we een bio-impedantieanalyse. Dan kijken we ook naar uw vetmassa en uw vetvrije massa.
 
Als u een voedingsdagboekje heeft meegenomen, bespreken we die. Anders nemen we een uitgebreide voedinganamnese af. Hierin vragen we het hemd van het lijf als het gaat om eten en drinken. Zo bepalen we ook uw eetgedrag en voedingstoestand. 
 
Tot slot bepalen we samen een doelstelling en stellen we een behandelplan op.
 
Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. Voor de uitwerking en rapportage naar de verwijzer, wordt 30 minuten indirect tijd gerekend.
 
U ontvangt na het eerste consult een uitgebreid persoonlijke voedingsadvies.
 
Wat neemt u mee?
 
Voor het eerste gesprek vragen wij u het volgende mee te nemen:
  • Uw verwijzing van de (huis)arts, specialist of praktijkondersteuner; 
  • Uw verzekeringspasje;
  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Als het lukt: een dagboekje van 3 dagen met wat u eet en drinkt;
  • Een overzicht van uw medicijnen.
 
 
 
 

Vervolgconsult

In het tweede consult bespreken we uw persoonlijk voedingsadvies en beantwoorden we vragen. Voor het tweede consult wordt altijd 30 minuten gerekend. Afhankelijk van het behandelplan en uw wensen kunnen vervolgconsulten hierna korter of langer zijn. Indien nodig worden uw doelstellingen of het behandelplan bijgesteld.

Kort consult:
Bent u al goed op de rit en zijn er geen bijzonderheden meer, dan kunt u een kort consult vragen. In het korte consult wordt u gewogen en we bespreken de belangrijkste vragen. Het korte consult duurt 15 minuten. 
 
 
 Rapportage aan de verwijzer
In de meeste gevallen wordt u door een arts of specialist verwezen naar de diëtist. In dat geval rapporteren we na het eerste consult en na het laatste consult naar de verwijzer. In deze rapportage staan uw gegevens, uw doelstellingen en uw behandelplan. In de eindrapportage wordt een evaluatie van de begeleiding toegevoegd.
 
Bent u zonder verwijzing naar de diëtist gekomen? Dan vragen wij uw toestemming om uw arts te informeren. Het kan voor uw arts van belang zijn om informatie te ontvangen over uw dieetadvies. U mag dit weigeren. In dat geval informeren wij uw arts niet.